CÔNG TY CỔ PHẦN FOUNTECH


CÔNG TY CỔ PHẦN FOUNTECH với bộ máy lãnh đạo, tổ chức, điều hành gọn nhẹ, năng động, phù hợp với cơ chế thị trường. Đội ngũ cán bộ kỹ sư giàu kinh nghiệm, công nhân kỹ thuật lãnh nghề được đào tạo toàn diện về chuyên môn nghiệp vụ. Thiết bị và công nghệ thi công đồng bộ, hiện đại. Quan hệ hợp tác rộng rãi với nhiều đơn vị trong nước và quốc tế.... Xem tiếp

• Lời tựa

• Về chúng tôi

• Đội ngũ lãnh đạo

• An toàn lao động

• Triết lý kinh doanh - Tầm nhìn - Định hướng phát triển